Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 6 122,3 1 095 2 497 9,7%
zamestnanec 1 612,1 287 654 11,3%
zamestnávateľ 3 979,2 707 1 613 10,9%
povinne poistená SZČO 314,4 56 128 10,7%
dobrovoľne poistená osoba 11,0 4 8 -41,0%
štát 205,6 41 93 -14,7%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 708,9 220 501 -39,2%
pokuty a penále 19,0 3 6 30,2%
dlžné poistné 220,8 44 101 -6,0%
ostatné príjmy 469,1 173 394 -48,8%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 6 831,2 1 315 2 998 1,3%
Financovanie deficitu I. piliera 453,0 167 381 -49,7%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.