Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 6 539,6 1 205 2 624 6,8%
zamestnanec 1 724,4 318 692 7,0%
zamestnávateľ 4 264,8 786 1 711 7,2%
povinne poistená SZČO 328,5 61 132 4,5%
dobrovoľne poistená osoba 10,4 2 4 -5,6%
štát 211,5 39 85 2,9%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 602,8 111 242 -15,0%
pokuty a penále 15,2 3 6 -20,3%
dlžné poistné 205,5 38 82 -6,9%
ostatné príjmy 382,2 70 153 -18,5%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 150,2 1 318 2 869 4,7%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 365,3 67 147 -19,4%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.