Koľko štát vybral?

Drahé zadlžovanie

Splácanie štátneho dlhu nás v roku 2018 bude stáť 1,15 miliardy eur. 3,27 % všetkých verejných výdavkov slúži len na splácanie štátneho dlhu. Pretrvávajúce hospodárenie na dlh vedie k rastu výdavkov na úroky. Zdroje použité na výplatu úrokov nemôžu byť použité v iných oblastiach verejnej správy. Napríklad by sme mohli prakticky zdvojnásobiť výdavky na základné školstvo.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 6 625,1 1 219 2 788 1,3%
zamestnanec 1 802,6 332 759 4,5%
zamestnávateľ 4 473,7 823 1 883 4,9%
povinne poistená SZČO 336,3 62 142 2,4%
dobrovoľne poistená osoba 12,6 2 5 21,1%
štát 196,0 36 82 -7,3%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 791,6 146 333 31,3%
pokuty a penále 16,5 3 7 8,8%
dlžné poistné 211,8 39 89 3,1%
ostatné príjmy 563,4 104 237 47,4%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 626,4 1 404 3 209 6,7%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 547,6 101 230 49,9%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.