Koľko štát vyberie?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 8 546,9 1 566 3 298 5,2%
zamestnanec 2 304,2 422 889 5,6%
zamestnávateľ 5 533,4 1 014 2 135 4,7%
povinne poistená SZČO 424,3 78 164 3,0%
dobrovoľne poistená osoba 12,1 2 5 3,8%
štát 272,9 50 105 19,1%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 466,9 86 180 80,8%
pokuty a penále 15,6 3 6 -0,2%
dlžné poistné 216,9 40 84 1,0%
ostatné príjmy 231,4 42 89 1 135,9%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 9 013,9 1 652 3 479 7,6%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 200,0 37 77 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.