Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Administratívne poplatky 135,6 25 58 1,9%
Kapitálové príjmy 2,7 0 1 -27,3%
Ostatné príjmy 45,1 8 19 -20,2%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 593,1 110 253 4,3%
Zahraničné granty n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 776,7 144 332 1,9%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.