Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Administratívne poplatky 122,2 23 52 -9,9%
Kapitálové príjmy 2,0 0 1 -24,2%
Ostatné príjmy 44,0 8 19 -2,4%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 601,3 111 258 1,4%
Zahraničné granty n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 746,1 138 320 -3,9%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.