Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Administratívne poplatky 134,6 20 47 10,2%
Kapitálové príjmy 11,1 1 1 444,6%
Ostatné príjmy 75,1 6 13 70,7%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 828,7 99 226 37,8%
Zahraničné granty n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 1 291,1 126 286 73,1%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.