Koľko štát vybral?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 619,0 300 689 13,9%
daň z príjmov fyzických osôb 1 179,1 218 501 18,5%
daň z nehnuteľností 274,6 51 117 3,1%
daň za špecifické služby 164,7 31 70 3,0%
Nedaňové príjmy 411,9 76 175 25,9%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 0,0 0 0 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 453,2 269 618 4,1%
Finančné operácie 514,5 95 219 -29,4%
Príjmy spolu 3 998,6 741 1 701 -0,4%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).