Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 973,9 364 831 9,2%
daň z príjmov fyzických osôb 1 467,8 271 618 12,7%
daň z nehnuteľností 324,1 60 136 0,0%
daň za špecifické služby 181,5 33 76 0,8%
Nedaňové príjmy 612,3 113 258 28,1%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 10,0 2 4 0,0%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 528,5 282 643 26,3%
Finančné operácie 465,4 86 196 -7,3%
Príjmy spolu 4 580,0 845 1 927 14,3%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).