Koľko štát vybral?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2021 sa príjmy fondu plánujú na 490 mil. eur, výdavky na skoro 258 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba viac ako 350 mil. eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 147,2 395 904 -2,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 632,3 300 687 -2,2%
daň z nehnuteľností 331,9 61 140 -1,3%
daň za špecifické služby 183,0 34 77 -1,8%
Nedaňové príjmy 411,7 76 173 -30,7%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 57,9 11 24 251,2%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 286,1 237 541 0,0%
Finančné operácie 346,9 64 146 9,5%
Príjmy spolu 4 211,9 775 1 772 -4,0%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).