Koľko štát vybral?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 147,2 395 904 -2,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 632,3 300 687 -2,2%
daň z nehnuteľností 331,9 61 140 -1,3%
daň za špecifické služby 183,0 34 77 -1,8%
Nedaňové príjmy 411,7 76 173 -30,7%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 57,9 11 24 251,2%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 286,1 237 541 0,0%
Finančné operácie 346,9 64 146 9,5%
Príjmy spolu 4 211,9 775 1 772 -4,0%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).