Koľko štát vybral?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2021 sa príjmy fondu plánujú na 490 mil. eur, výdavky na skoro 258 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba viac ako 350 mil. eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 497,0 458 964 0,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 922,1 353 742 0,0%
daň z nehnuteľností 365,2 67 141 0,0%
daň za špecifické služby 207,6 38 80 0,0%
Nedaňové príjmy 600,0 110 232 0,0%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 190,0 35 73 0,0%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 160,0 213 448 0,0%
Finančné operácie 340,0 62 131 0,0%
Príjmy spolu 4 597,0 843 1 775 0,0%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).