Koľko štát vyberie?

Vozový park Ministerstva zahraničných vecí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí minulo za posledné dva roky dokopy 1,8 milióna eur na služobné motorové vozidlá. V roku 2019 ministerstvo kúpilo 44 nových vozidiel za 1,4 milióna eur a v roku 2020 14 vozidiel za 400 tisíc eur. Celkovo tak jedno vozidlo vychádza na približne 31 000 eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 3 122,3 573 1 248 9,3%
daň z príjmov fyzických osôb 2 409,6 442 963 10,7%
daň z nehnuteľností 453,3 83 181 0,2%
daň za špecifické služby 255,5 47 102 11,9%
Nedaňové príjmy 590,0 108 236 0,0%
Kapitálové príjmy, predaj majetku n.a. n.a. n.a. n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 561,5 287 624 49,0%
Finančné operácie 650,0 119 260 -7,1%
Príjmy spolu 5 923,8 1 087 2 368 9,2%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).