Koľko štát vybral?

Koľko stála rekonštrukcia SNG v Bratislave?

Za šesť rokov prác pôjde zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu galérie celkovo takmer 71 mil. eur. Každý pracujúci občan na Slovensku tak prispel približne 26 eurami na rekonštrukciu galérie.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 3 390,7 622 1 355 8,6%
daň z príjmov fyzických osôb 2 635,1 484 1 053 9,4%
daň z nehnuteľností 483,5 89 193 6,7%
daň za špecifické služby 268,6 49 107 5,1%
Nedaňové príjmy 605,0 111 242 2,5%
Kapitálové príjmy, predaj majetku n.a. n.a. n.a. n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 717,4 315 686 10,0%
Finančné operácie 730,0 134 292 12,3%
Príjmy spolu 6 443,1 1 182 2 575 8,8%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).