Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 550,8 102 235 n.a.
daň z príjmov fyzických osôb 412,0 76 176 n.a.
daň z motorových vozidiel 138,8 26 59 n.a.
Nedaňové príjmy 89,0 16 38 n.a.
Transfery zo štátneho rozpočtu 484,5 90 207 n.a.
Finančné operácie 91,9 17 39 n.a.
Príjmy spolu 1 216,2 225 519 n.a.

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).