Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 554,3 2,8%
daň z príjmov fyzických osôb 420,6 2,7%
daň z motorových vozidiel 133,7 3,1%
Nedaňové príjmy 89,0 -12,2%
Transfery zo štátneho rozpočtu 406,5 0,7%
Finančné operácie 91,9 8,9%
Príjmy spolu 1 141,7 1,1%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).