Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daňové príjmy spolu -0,6% -3,5
daň z príjmov fyzických osôb -2,0% -8,6
daň z motorových vozidiel 3,8% 5,1
Nedaňové príjmy 0,0% 0,0
Transfery zo štátneho rozpočtu 19,2% 78,0
Finančné operácie 0,0% 0,0
Príjmy spolu 6,5% 74,5

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).