Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 640,2 118 269 11,7%
daň z príjmov fyzických osôb 626,4 116 264 47,1%
daň z motorových vozidiel 13,7 3 6 -90,7%
Nedaňové príjmy 138,3 26 58 64,7%
Transfery zo štátneho rozpočtu 505,3 93 213 8,3%
Finančné operácie 81,0 15 34 -46,0%
Príjmy spolu 1 364,7 252 574 7,2%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).