Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vyšších územných celkov

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 716,4 132 287 11,9%
daň z príjmov fyzických osôb 716,4 132 287 14,4%
daň z motorových vozidiel 0,0 0 0 n.a.
Nedaňové príjmy 105,5 19 42 -23,8%
Transfery zo štátneho rozpočtu 458,5 84 184 -9,3%
Finančné operácie 106,0 20 43 31,0%
Príjmy spolu 1 386,3 255 556 1,6%

Popis tabuľky

Väčšina príjmov vyšších územných celkov (VÚC, alebo žúp) pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).