Koľko štát vybral?

Dotácie poľnohospodárom

V roku 2018 dotácie do poľnohospodárstva dosiahnu približne 777 mil. eur. O niečo menej majú k dispozícii verejné vysoké školy na Slovensku. Podľa Štatistického úradu pracuje v sektore poľnohospodárstva 72 543 ľudí (2016). Na jedného zamestnanca by tak pripadla dotácia 10 705 eur ročne, t.j. 892 eur mesačne

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,51 0,0 1,5 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,95 0,0 0,9 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,59 0,0 0,6 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,04 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,16 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 3,03 0,0 3,0 1 1
Ministerstvo obrany SR 0,0 9,64 0,0 9,6 2 4
Ministerstvo vnútra SR 0,0 90,50 0,0 90,5 17 39
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 21,52 0,0 21,5 4 9
Ministerstvo financií SR 0,0 19,26 141,0 160,3 30 69
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,48 262,3 262,7 49 113
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 8,47 204,1 212,6 39 91
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 8,47 66,8 75,3 14 32
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 20,00 148,9 168,9 31 73
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,94 0,0 1,9 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 51,53 116,0 167,5 31 72
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 34,16 916,2 950,4 176 408
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0 30,77 272,0 302,7 56 130
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 8,32 0,0 8,3 2 4
Štatistický úrad SR 0,0 0,68 0,0 0,7 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,79 0,0 0,8 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. 0,07 n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 4,54 0,0 4,5 1 2
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 2,80 0,0 2,8 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 0,69 0,0 0,7 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 56,76 0,0 56,8 10 24
Všeobecná pokladničná správa 8 462,3 842,21 0,0 9 304,5 1 721 3 995
Slovenská akadémia vied 0,0 12,36 0,0 12,4 2 5
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 8 462,3 1 240,40 2 127,3 11 830,0 2 188 5 079

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.