Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,43 0,0 1,4 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 1,29 17,3 18,6 3 8
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,58 0,0 0,6 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,17 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 5,53 0,0 5,5 1 2
Ministerstvo obrany SR 0,0 8,86 0,0 8,9 2 4
Ministerstvo vnútra SR 0,0 139,19 0,0 139,2 26 59
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 23,76 0,0 23,8 4 10
Ministerstvo financií SR 0,0 87,92 373,5 461,4 85 194
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,88 533,4 534,3 99 225
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 6,60 711,7 718,3 133 302
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 8,38 25,8 34,2 6 14
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 20,26 246,8 267,0 49 112
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,80 0,0 1,8 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 100,53 268,6 369,1 68 155
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 29,08 705,7 734,8 136 309
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0 48,45 1 397,3 1 445,8 267 608
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,21 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,12 0,0 0,1 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,40 0,0 1,4 0 1
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,68 0,0 0,7 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 8,98 0,0 9,0 2 4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 3,09 0,0 3,1 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,09 0,0 1,1 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,74 0,0 1,7 0 1
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 1,16 0,0 1,2 0 0
Všeobecná pokladničná správa 10 612,7 773,01 0,0 11 385,7 2 101 4 791
Slovenská akadémia vied 0,0 2,43 0,0 2,4 0 1
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 10 612,7 1 278,72 4 280,0 16 171,5 2 675 6 100

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.