Koľko štát vybral?

Dotácie poľnohospodárom

V roku 2018 dotácie do poľnohospodárstva dosiahnu približne 777 mil. eur. O niečo menej majú k dispozícii verejné vysoké školy na Slovensku. Podľa Štatistického úradu pracuje v sektore poľnohospodárstva 72 543 ľudí (2016). Na jedného zamestnanca by tak pripadla dotácia 10 705 eur ročne, t.j. 892 eur mesačne

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,43 0,0 1,4 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 1,29 17,3 18,6 3 8
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,58 0,0 0,6 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,17 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 5,53 0,0 5,5 1 2
Ministerstvo obrany SR 0,0 8,86 0,0 8,9 2 4
Ministerstvo vnútra SR 0,0 139,19 0,0 139,2 26 59
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 23,76 0,0 23,8 4 10
Ministerstvo financií SR 0,0 87,92 373,5 461,4 85 194
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,88 533,4 534,3 99 225
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 6,60 711,7 718,3 133 302
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 8,38 25,8 34,2 6 14
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 20,26 246,8 267,0 49 112
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,80 0,0 1,8 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 100,53 268,6 369,1 68 155
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 29,08 705,7 734,8 136 309
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0 48,45 1 397,3 1 445,8 267 608
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,21 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,12 0,0 0,1 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,40 0,0 1,4 0 1
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,68 0,0 0,7 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 8,98 0,0 9,0 2 4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 3,09 0,0 3,1 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,09 0,0 1,1 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,74 0,0 1,7 0 1
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 1,16 0,0 1,2 0 0
Všeobecná pokladničná správa 10 612,7 773,01 0,0 11 385,7 2 101 4 791
Slovenská akadémia vied 0,0 2,43 0,0 2,4 0 1
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 10 612,7 1 278,72 4 280,0 16 171,5 2 675 6 100

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.