Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Spotrebné dane -1,3% -115,2
Dane z príjmov 3,5% 199,2
Odvody 6,5% 709,4
Príjmy z majetku 10,1% 56,5
Ostatné 7,4% 352,2
Konsolidované príjmy verejnej správy 4,0% 1 232,1

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.