Koľko štát vybral?

Počet zamestnancov v územnej samospráve

Územná samospráva zamestnávala ku koncu roka 2017 187 450 zamestnancov. Títo sú priamo zamestnancami obcí, alebo sú zamestnancami príspevkových a rozpočtových organizácií, ktoré obce a kraje zriaďujú. V čísle sú zahrnutí aj zamestnanci vykonávajúci obecné služby v obciach.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 9 831,3 1 804 3 797 0,0%
Dane z príjmov 6 391,9 1 173 2 469 0,0%
Odvody 13 107,9 2 405 5 062 0,0%
Príjmy z majetku 561,3 103 217 0,0%
Ostatné 4 539,9 833 1 753 0,0%
Konsolidované príjmy verejnej správy 34 432,3 6 317 13 298 0,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.