Koľko štát vyberie?

Prebytky fondov Sociálnej poisťovne

Fondy úrazového, invalidného poistenia a fond poistenia v nezamestnanosti vytvoria v roku 2018 prebytok 809,4 mil. eur. Ak by sa mali vyrovnať príspevky do fondov na úroveň vyplatených dávok, mohli by klesnúť celkové sadzby odvodov do týchto fondov o štvrtinu (z 8 % na 6 %).

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 9 831,3 1 801 3 794 0,0%
Dane z príjmov 6 391,9 1 171 2 467 0,0%
Odvody 13 107,9 2 402 5 059 0,0%
Príjmy z majetku 561,3 103 217 0,0%
Ostatné 4 539,9 832 1 752 0,0%
Konsolidované príjmy verejnej správy 34 432,3 6 309 13 288 0,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.