Koľko štát vyberie?

Verejné vzdelávanie

Na školy štát v roku 2018 vyčlenil takmer 2,2 mld eur. Štát financuje vzdelávanie z viacerých zdrojov, najmä však z rozpočtu ministerstva školstva a ministerstva vnútra, obcí a VÚC. Základné školy a súvisiace služby z tejto položky tvoria 1,27 mld eur, stredné školy 429 miliónov eur a vysoké školy 485 miliónov eur. Školstvo teda tvorí takmer 6,2 % všetkých verejných výdavkov.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 9 831,3 1 801 3 794 0,0%
Dane z príjmov 6 391,9 1 171 2 467 0,0%
Odvody 13 107,9 2 402 5 059 0,0%
Príjmy z majetku 561,3 103 217 0,0%
Ostatné 4 539,9 832 1 752 0,0%
Konsolidované príjmy verejnej správy 34 432,3 6 309 13 288 0,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.