Koľko štát vyberie?

Starobné dôchodky

Objem vyplatených starobných dôchodkov dosiahol 7,2 mld. eur. Jedná sa o sumu vyššiu ako rozpočet ministerstva školstva, ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva dokopy. Zdroje potrebné na vyplatenie všetkých dôchodkových dávok rastú kvôli starnutiu obyvateľstva o takmer 200 až 300 mil. eur ročne.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 9 831,3 1 801 3 794 0,0%
Dane z príjmov 6 391,9 1 171 2 467 0,0%
Odvody 13 107,9 2 402 5 059 0,0%
Príjmy z majetku 561,3 103 217 0,0%
Ostatné 4 539,9 832 1 752 0,0%
Konsolidované príjmy verejnej správy 34 432,3 6 309 13 288 0,0%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.