Koľko štát vyberie?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 11 579,0 2 125 4 628 17,8%
Dane z príjmov 6 949,0 1 275 2 778 8,7%
Odvody 15 490,0 2 843 6 192 18,2%
Príjmy z majetku 615,0 113 246 9,6%
Ostatné 4 229,0 776 1 690 -6,8%
Konsolidované príjmy verejnej správy 40 538,0 7 440 16 204 17,7%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.