Koľko štát vyberie?

Drahí väzni

Náklady na jedného odsúdeného a obvineného dosahujú 18 920 eur ročne. Počet obvinených a odsúdených v roku 2020 dosiahol 10,5 -tisíc. Každý občan sa tak podieľal na financovaní väzenstva sumou 37 eur.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy verejnej správy

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spotrebné dane 15 385,7 2 836 5 895 6,4%
Dane z príjmov 10 421,0 1 921 3 993 10,4%
Odvody 20 724,7 3 820 7 940 12,5%
Príjmy z majetku 1 130,1 208 433 57,9%
Ostatné 3 314,4 611 1 270 13,4%
Konsolidované príjmy verejnej správy 53 480,5 9 859 20 491 4,7%

Popis tabuľky

Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.