open data
 
 

Koľko štát minie

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 16 247 2 994 6 837
Ministerstvo práce 2 150 396 905
Ministerstvo školstva 1 227 226 516
Min. zdravotníctva 1 491 275 627
Ministerstvo obrany 881 162 371
VÚC a Obce 4 968 916 2 091
Sociálna Poisťovňa 7 306 1 346 3 074
Zdravotné poisťovne 4 271 787 1 798
Výdavky verejnej správy spolu 32 235 5 940 13 565

Koľko štát vyberie

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 13 882 2 558 5 842
Dane z príjmov 5 399 995 2 272
Fyzické osoby 2 555 471 1 075
Právnické osoby 2 677 493 1 126
DPH 5 424 1 000 2 282
Spotrebné dane 2 113 389 889
Sociálne odvody 6 324 1 165 2 661
Zdravotné odvody 2 855 526 1 201
Príjmy verejnej správy spolu 30 678 5 654 12 910
 

Vesmír verejných výdavkov

Koľko dlhujeme

Aktuálna výška štátneho dlhu je
0
Na každého občana pripadá dlh
0

Zaujímavosti

Príjmy zdravotných poisťovní z odvodov a daní pracujúcich Medziročný rast výdavkov ministerstiev
Archív zaujímavostí
 

Účet za služby štátu

Číslo dňa

37% výdavkov štátu predstavujú vyplatené sociálne dávky

Z celkových verejných výdavkov, ktoré v roku 2013 dosiahli 27,9 mld, vyplatil štát prostredníctvom sociálnych dávok takmer 10 mld eur. Najväčší objem tvorili starobné dôchodky (4,99 mld eur), nemocenské a úrazové dávky spolu tvoria ďalších 1,35 mld eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 717 miliónov eur, zdravotne postihnutých 233 mil., občanom v hmotnej núdzi išlo 295 miliónov. Výdavky na sociálne odvody za občanov, za ktorých platí štát, stáli verejné financie ďalších 262 miliónov eur.

Archív