O projekte

Projekt CENA ŠTÁTU vznikol s cieľom priblížiť verejnosti jednoduchou formou zložité a komplexné údaje z prostredia verejných financií. Jeho cieľom je znižovanie tzv. fiškálnej negramotnosti, aby občania - voliči rozumeli proporciám a dopadom politických návrhov na ich blahobyt aj peňaženku. Vďaka podpore Nadácie otvorejnej spoločnosti sme vytvorili manuál pre vytvorenie podobnej stránky, vďaka čomu je myšlienka ceny štátu rozšírená vo viac ako 10 krajinách sveta. 

Každý rok pripravujeme vzdelávací balíček pre učiteľov, čím sa znažíme adresovať fiškálnu negramotnosť už na stredných a vysokých školách.