Aká veľká by mala byť obec?

12 September 2018

V Írsku je 31 starostov na 4,7 milióna obyvateľov. Na Slovensku ich je na 5,4 mil. obyvateľov 2910.

Celkový počet obcí na Slovensku je  2890. Ak za mestá považujeme aj mestské časti Bratislavy (17) a Košíc (22), tak sa dostaneme k číslu 2927.

Pozoruhodná je ale aj veľkostná štruktúra slovenských obcí. 85% obcí má menej ako 2 000 obyvateľov:

Veľkosť obce

Počet obcí

Podiel na celkovom počte obcí

Počet obyvateľov

Do 100 obyvateľov

137

5%

8 887

Do 500 obyvateľov

1128

39%

301 106

Do 2000 obyvateľov

2459

85%

1 643 980

Do 5000 obyvateľov

2755

95%

2 504 353

Nad 5000 obyvateľov

135

5%

2 938 767

 

V obciach do 5000 obyvateľov, tak žije takmer polovica obyvateľov Slovenska. V mestách nad 50 000 obyvateľov žije 1,2 mil. obyvateľov (22%). Najmenšia obec Príkra má len 7 obyvateľov.

Je na Slovensku veľa obcí?

Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Pomôžme si najprv medzinárodným porovnaním. Len susedná Česká republika a Francúzsko má viac starostov (a obcí) ako Slovensko. Samozrejme uvažujeme o porovnaní v prepočte na 100 000 obyvateľov, v tomto prípade  o počte starostov na 100 000 obyvateľov.

Počet starostov na 100 000 obyvateľov

Česká republika

59

Francúzsko

55

Slovensko

54

Maďarsko

32

Rakúsko

27

Priemer EÚ

15

Nemecko

14

Poľsko

7

Veľká Británia

0,6

Zdroj: IFP

Kto niekedy prechádzal autom cez Poľsko, musí byť pohoršený. Veď aj Poľsko je dedina za dedinou. Áno, ale tieto dediny nemajú svojich starostov. Mať totiž starostu a obecné zastupiteľstvo v každej obci je nákladné. Financovanie takmer 3000 starostov a viac ako 20 000 členov obecných zastupiteľstiev (dvakrát viac ako priemer EÚ) na Slovensku nie je lacná záležitosť. Preto väčšina európskych krajín dlhodobo znižuje počet zastupiteľstiev a vytvára tzv. municipality, to jest menšie správne celky, ktoré zahŕňajú viacero, niekedy aj desiatky obcí. Vďaka tomu majú tieto celky dostatočný počet obyvateľov, a preto aj dostatočne vysoké príjmy, z ktorých môžu financovať potrebné služby.

Paradoxom Slovenského územného členenia, teda skôr rozdelenia úloh, je požiadavka, aby obce aj mestá zabezpečovali rovnaké služby. Je ale zrejmé, že obec ktorá má 100 obyvateľov len ťažko nájde dostatok zdrojov a vhodne vzdelaných ľudí, aby mohli zabezpečovať služby matriky, stavebného úradu, zvoz komunálneho odpadu, či poskytovať sociálne služby. Niektoré mikroobce majú dokonca veľký problém obsadiť post starostu. Obce sú si tohto problému vedomé a preto sa snažia spájať a prenášať agendu na tzv. Spoločné úrady obcí. Príkladom SOÚ je napr. Nové Mesto nad Váhom, ktoré zabezpečuje agendu stavebného poriadku, miestnych a účelových komunikácií pre 29 obcí a agendu sociálnych vecí pre 9 obcí (IFP).

Vysoký počet poslancov obecných zastupiteľstiev však nie je symptomatický len pre malé obce. Počet poslancov v mestských častiach a magistráte je 317 v Bratislave, respektíve 221 v Košiciach. Na porovnanie Kodaň, ktorá je veľkosťou podobná Bratislave má 55 poslancov.