Sociálne odvody - 2020

1 September 2021

Sociálna poisťovňa má dve základné úlohy. Vyberať odvody a vyplácať dávky. Tieto dve činnosti financuje zo Správneho fondu, o ktorom sme písali v tomto texte. V tomto texte sa pozrieme bližšie na odvody, ktoré poisťovňa vyberá od pracujúcich. 

Odvody

Sociálne odvody platia ekonomicky aktívne osoby, zjednodušene povedané pracujúci. Nie všetky druhy sociálnych odvodov musia platiť všetci pracujúci. Odvody sa platia zo mzdy (odmeny za prácu) alebo z hrubého zisku podnikateľov.

Kto platí?

Najviac rozšíreným odvodom je odvod na Úrazové poistenie, ktorý zamestnávatelia uhrádzajú z odmeny za prácu 2,4 mil. zamestnancov a dohodárov. V ostatných druhoch poistenia je poistencov o trochu menej, na Garančné poistenie len 2 mil. V tejto skupine platiteľov sú zamestnanci, to jest všetky pracovné pomery vrátane dohôd.

Ďalšou skupinou sú živnostníci (SZČO), ktorých bolo v máji roku 2020 214 tisíc.

Štát platí sociálne poistenie najmä za matky na rodičovskej dovolenke, takýchto poistencov je 144 tisíc (2019).

Dobrovoľne poistených je 6,5 tisíc prispievateľov na starobné poistenie, vyše 8 tisíc na poistenie práceneschopnosti.

Za 5,5 tisíc poberateľov úrazovej renty platí dôchodkové poistenie priamo Sociálna poisťovňa.

Zamestnanec alebo zamestnávateľ?

Podľa zákona o sociálnom poistení platí odvody aj zamestnávateľ aj zamestnanec. Vymeriavacím základom je hrubá mzda zamestnanca. Povinnosť odviesť odvody zo mzdy má len zamestnávateľ.

Prečo ale dávku zo sociálneho poistenia dostáva len zamestnanec? Zamestnávateľ sa s výnimkou úrazového poistenia nepoisťuje, firma dôchodok nemôže dostávať. Pre zamestnávateľa sú odvody za zamestnanca súčasťou jeho mzdových nákladov. Sú súčasťou ceny, ktorú zamestnancovi platí za vykonanú prácu. Odvod zamestnávateľa je tak v skutočnosti len účtovná fikcia (zapísaná v zákone). Z ekonomického hľadiska platí celé odvody zamestnanec. Presne tak, ako živnostník, ktorý platí sadzby odvodov zodpovedajúce súčtu sadzieb zamestnanca a zamestnávateľa.  Výsledkom tejto fikcie je ale netransparentnosť celého systému sociálneho poistenia. Bežný zamestnanec nevie, že okrem 9,4% sadzby odvodov z hrubej mzdy, odvedie zamestnávateľ z jeho odmeny za prácu ďalších 25,2%.

Ak porovnáme celkovo zaplatené odvody s mzdovými nákladmi, zamestnanec odvedie 26% do rozpočtu Sociálnej poisťovne.

Koľko sa platí do jednotlivých fondov poisťovne?