Podporte projekt cena štátu

INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity, ktorých prehľad nájdete v tejto brožúrke, sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti  a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, je teda vo veľkej miere podmienené aj Vašou štedrosťou.

INESS prevádzkuje portál CENA ŠTÁTU, vysvetľujúci podstatu finančného vzťahu medzi občanom a štátom. Ten sa podarilo rozšíriť na stredné aj vysoké školy a je k dispozícii odbornej aj širokej verejnosti. Portál je každoročne dvakrát aktualizovaný, postupne pridávame nové funkcie a informácie. 

Každý rok rozosielame učiteľský balíček na viac ako 300 stredných a vysokých škôl učiteľom, ktorí tieto balíčky využívajú pri svojej práci. Obsahuje názorné prednášky, testy, vesmír a ďalšie doplňujúce informácie.


Finančne nás môžete podporiť:

- bankovým prevodom na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 prípadne IBAN: SK2811000000002664752087 (Tatrabanka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava). Do správy pre príjemcu uveďte prosím svoje meno (voliteľné) a "Dar". 

- finančným prevodom cez PayPal:

 https://www.paypalobjects.com/en_US/i/scr/pixel.gif

- prevodom pomocou Bitcoin: 1HRXSeiUNgTwTaftqkw6jNvJAkfyd6kznx

 

V prípade, že by ste chceli INESS poskytnúť nefinančný dar, prosím kontaktujte nás.

V prípade akýchkoľvek otázok sa s Vami rád stretnem a predstavím Vám bližšie fungovanie INESS.

Za Vašu podporu Vám za celý tím INESS ďakujem,

Richard Ďurana, riaditeľ INESS