Nakúp si svoj štát

Virtuálny obchod s verejnými službami má pomôcť ilustrovať, čo všetko dnes štát robí a koľko peňazí nás to stojí. Vstupom do tohto imaginárneho priestoru Vám bude prvý a asi aj posledný krát v živote umožnené samostatne si vybrať, ktoré služby vo "svojom" štáte naozaj chcete, a na ktoré nie ste ochotný prispieť ani centom.

Podľa Vašej voľby sa následne prepočíta jeho cena a zistíte, koľko by ste dokázali svojim výberom ušetriť, o koľko by bol Váš štát lacnejší, prípadne drahší. Porovnajte Vaše úspory s tohtoročným schodkom rozpočtu, ktorý by mal dosiahnuť 1,5 mld. Eur. Dokázali by ste ušetriť viac?

Školstvo

Školstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Základný výskum 70 13 28
0%
Šport a kultúra 125 23 49
0%
Základné vzdelanie 1165 214 458
0%
Stredoškolské vzdelanie 429 79 169
0%
Vysokoškolské vzdelávanie 485 89 191
0%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) a iné formy vzdelávania 106 20 42
0%
Vzdelávanie - iné formy 47 9 18
0%

Sociálny systém

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Pomoc v hmotnej núdzi 173 32 68
0%
Prídavok na dieťa 315 58 124
0%
Rodičovský príspevok 373 69 147
0%
Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP 281 52 111
0%
Starostlivosť o ohrozené deti- detské domovy 97 18 38
0%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 268 49 106
0%
Vianočné príspevky 61 11 24
0%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 264 48 104
0%
Dotácia Sociálnej poisťovne 255 47 100
0%

Obrana

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Mzdy vojakov a ostatných zamestnancov 478 88 188
0%
Prevádzka vojenských zariadení 536 98 211
0%
Mierové misie v zahraničí 27 5 11
0%

Zdravotníctvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1219 224 480
0%

Vnútorná bezpečnosť a správa

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Polícia 739 136 291
0%
Hasiči 109 20 43
0%
Centrálna podpora 166 30 65
0%
Okresné úrady 103 19 41
0%
Ochrana štátnej hranice 39 7 15
0%
Rezerva na zvyšovanie miezd vo verejnej správe 168 31 66
0%

Pôdohospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 309 57 122
0%
Priame platby poľnohospodárom 467 86 184
0%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 35 6 14
0%

Doprava a telekomunikácie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Cestná doprava 348 64 137
0%
Riadenie sektora 150 28 59
0%
Železničná doprava 538 99 212
0%

Výstavba a regionálny rozvoj

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu a úvery 40 7 16
0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 25 5 10
0%
Bonifikácia hypoték 37 7 14
0%
Podpora regionálneho rozvoja 221 41 87
0%

Hospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Podporné programy a organizácie ministerstva 33 6 13
0%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 26 5 10
0%
Nakladanie s jadrovými odpadmi 65 12 25
0%
Podpora energetiky a inovácií 127 23 50
0%

Financie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Daňová a colná správa 228 42 90
0%
Kontrola a riadenie tokov verejných financií 37 7 15
0%
Rezerva vlády na krízové situácie 11 79 170
0%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1151 212 453
0%
Informatizácia spoločnosti 85 16 33
0%

Spravodlivosť

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Súdnictvo 201 37 79
0%
Väzenstvo 164 30 65
0%

Kultúra

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Divadlá, Knižnice, Múzeá, Hudba, Granty 189 35 74
0%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 41 8 16
0%
RTVS 26 5 10
0%

Vzťahy so zahraničím

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Výdavky na diplomatické misie (veľvyslanci a pod.) 74 14 29
0%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 918 169 361
0%
Činnosť ministerstva 36 7 14
0%

Životné prostredie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 65 12 26
0%
Protipovodňové opatrenia 33 6 13
0%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu (napr. hydrometeorologický ústav) 39 7 16
0%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny a odpady 53 10 21
0%

Ostatné organizácie financované zo štátneho rozpočtu

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Slovenská akadémia vied 67 12 26
0%
Generálna prokuratúra SR 99 18 39
0%
Slovenská informačná služba 53 10 21
0%
Kancelária Národnej rady SR 40 7 16
0%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 22 4 9
0%
Úrad vlády SR 31 6 12
0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 10 2 4
0%
Štatistický úrad SR 22 4 9
0%
Miniúrady (Najvyšší súd, Ústavný súd. Protimonopolný úrad) 81 15 32
0%