Cena štátu na školách

Portál Cena štátu nie je len zdrojom informácií o financiách verejnej správy, ale aj učebnou pomôckou. Táto stránka môže pomôcť každému učiteľovi, ktorý chce študentom objasniť finančný vzťah občana a štátu na strednej alebo vysokej škole. 

Vďaka grantu Nadácie Tatra banky poskytuje INESS podporné materiály školám, resp. učiteľom, ktorí majú záujem o ich využitie na svojich vyučovacích hodinách. Súčasťou balíčka Cena štátu je prehľadný návod, plagát Vesmír verejných výdavkov, bloček Účet za služby štátu a správne odpovede k testom pre študentov. 

Tu si môžete stiahnuť všetko, čo pre výučbu verejných financií za pomoci projektu Cena štátu potrebujete: 

Všetci učitelia:

Powerpointová prezentácia pre vyučovaciu hodinu

Počítadlo vyzbieraných daní a odvodov počas vyučovacej hodiny

Počítadlo vyzbieraných daní a odvodov počas od začiatku roka

Ako by mal štát použiť peniaze?

Ako by mal štát získať peniaze?

Tri vzorové testy (správne odpovede zasielame poštou, prípadne si ich vyžiadajte emailom)

Plagát Vesmír verejných výdavkov (prišiel vám aj poštou v tubuse)

Bloček Účet za služby štátu (prišiel vám aj poštou v tubuse)

Infografiky: Rómovia a sociálne dávky (na bielom pozadí)

Videá

K jednotlivým témam verejných financií postupne pridávame videá (youtube), ktoré je možné použiť vo výučbe.

Úvod do verejných financií

Ako rozumieť Vesmíru verejných financií

Územná samospráva

Video Rómsky mýtus

 

Učitelia, ktorí s výčbou verejných financií s pomocou Cena štátu len začínajú:

Návod, ako viesť vyučovaciu hodinu zameranú na verejné financie

Návod, ako viesť vyučovaciu hodinu s dataprojektorom

Návod, ako viesť vyučovaciu hodinu bez technických pomôcok

Cieľom INESS je, aby sa Cena štátu a plagát Vesmír verejných výdavkov dostali do lavíc väčšiny stredných a vysokých škôl, kde je súčasťou výučby predmet Občianska náuka, prípadne kurz Verejných financií. Pomôcky sú užitočné aj v posledných ročníkoch základnej školy. Učiteľom, ktorí prejavia záujem, zašleme do školy bezplatne až 15ks plagátov (do každej lavice jeden).

Odporúčanie skúseného učiteľa Občianskej náuky:


Učitelia, hláste sa! 
INESS okrem zaslania balíčka Cena štátu organizuje prednášky zamerané na podporu učiteľov vo výučbe tejto témy, a to buď formou prednesenia prednášky pre študentov, alebo prednáškou pre učiteľov o možnostiach a metóde využitia portálu a balíčka Cena štátu na hodinách. V prípade, že máte záujem o balíček, alebo prednášku, kontaktujte nás. Druhá možnosť spočíva v účasti na prednáške na inej škole vo Vašom meste.V daný deň je možné zorganizovať v jednom meste aj dve prednášky. Pozrite si zoznam plánovaných prednášok uvedený nižšie a ak máte záujem na niektorej z nich sa zúčastniť, dajte nám vedieť. 

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky.