Aktualizácia limitu verejných výdavkov

3 August 2023

Aktualizácia limitu verejných výdavkov

 

Začiatkom roka sme napísali blog o schválení „kazajky“ s názvom Limit verejných výdavkov, ktorý objasnil výpočet limitu, obsah a funkciu.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť stanovuje hodnotu Limitu verejných výdavkov a k 30.6. daného roka zverejňuje aktualizáciu platného limitu. Aktualizácia obsahuje odhadované vplyvy legislatívnych zmien ovplyvňujúcich

1 ) dlhodobú udržateľnosť verejných financií

2) príjmy verejnej správy  

3) limit je tiež aktualizovaný o platné sankcie dlhovej brzdy.

V tabuľke nižšie sú uvedené hodnoty Limitov zverejnené Radou v decembri 2022, teda ešte pred aktualizáciou.

 

Ako vidíte,  suma povolených výdavkov na rok 2024 bola 44,3 mld. eur. Pri aktualizácií Rada premietla do výpočtu vplyvy legislatívnych opatrení schválených medzi 1. januárom 2023 a 21. júnom 2023 a sankcie dlhovej brzdy. Čo sa zmenilo? Parlament na strane príjmov znížil registračné poplatky na osobné autá a zrušil koncesionárske poplatky. Zároveň bol prijatý jednorazový nárast výdavkov a to hlavne mimoriadna valorizácia dôchodkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.

Zaujímavá je najmä položka č. 3 o vplyve sankcií dlhovej brzdy na rok 2024. Po uplynutí ochrannej lehoty novej vlády počas prvých dvoch rokov od schválenia programového vyhlásenia vlády E. Hegera dňa 4. mája 2021, sa aktivovali sankcie dlhovej brzdy. Z tohto dôvodu platí povinnosť vlády predložiť vyrovnaný rozpočet verejnej správy na rok 2024, ktorý zároveň spĺňa aj požiadavku nerastúcich výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2023.

Limit výdavkov na rok 2023 sa zmenil len veľmi mierne, ale aktivácia sankcií znížila maximálny strop výdavkov na rok 2024 o takmer 6 mld. eur na 38,5 mld. eur.

Ako sa uvádza v tretej poznámke tohto grafu, nová vláda sa môže tejto sankcii vyhnúť len za predpokladu, že sa jej podarí schváliť programové vyhlásenie vlády. Vtedy sa opäť vypne na 2 roky sankčný mechanizmus dlhovej brzdy, a strop výdavkov sa zvýši na 44 mld. eur.

Zníženie výdavkov o 6 mld. eur je pre politikov ťažko predstaviteľné. Motivácia schváliť programové vyhlásenie bude vysoká, ale koaličné vyjednávanie sa môže natiahnuť na mnoho mesiacov. Ak sa to nestihne v rozumnom čase (počas októbra novembra), parlament bude musieť rokovať o vyrovnanom rozpočte s radikálne okresanými výdavkami.