Portál Cena štátu

Koľko presne nás stoja štátom poskytované verejné služby? Koľko štát vyberie ročne na daniach? Aký vysoký je štátny dlh? Aký je rozpočet Sociálnej poisťovne?

Tieto informácie sú roztrúsené po internetových stránkach ministerstiev a skryté v rôznych neprehľadných vládnych materiáloch. Je takmer nemožné dopátrať sa k často krát podstatným informáciám o verejných financiách bez toho, aby človek strávil hodiny pri internete.

Cena štátu má za úlohu koncentrovať detailné údaje týkajúce sa príjmov a výdavkov verejnej správy. S pomocou nášho portálu je možné získať komplexný pohľad na to, koľko štát vyberá a míňa a ako sa tieto veličiny menia v čase. Dôležitým cieľom tohto projektu je tiež oboznámiť širokú verejnosť s proporciami slovenských verejných financií.

Zdrojom informácií sú oficiálne údaje z materiálov jednotlivých ministerstiev a vlády. Údaje sa snažíme spracovať do logickej a prehľadnej štruktúry.

K získaniu predstavy o proporciách jednotlivých štátnych výdavkov slúžia ukazovatele, ktoré jednotlivé položky prepočítavajú na jednu osobu či pracujúceho. K niektorým údajom sa vraciame aj podrobnejšie, pričom ich krátko komentujeme v rubrike Číslo dňa . Grafický obraz proporcií verejných financií ponúka Vesmír verejných výdavkov. Na nákupcu verejných služieb sa môžete zahrať v Nakúp si svoj štát. Zistiť vlastné daňové a odvodové zaťaženie môžete po kliknutí na Koľko platíte vy?

Cena štátu je určená pre všetkých zvedavých, bez ohľadu na to, či sú študentmi, novinármi, analytikmi alebo občanmi, ktorým záleží na efektívnom spravovaní spoločných zdrojov. Cena štátu je predovšetkým zdroj informácií ale zároveň učebnou pomôckou, ktorá uľahčí vysvetlenie finančného vzťahu občan - štát.