Politické strany nie sú zadarmo

19 December 2022

Politické strany môžu získať finančné príspevky zo štátneho rozpočtu. Tie po voľbách rozdeľuje Ministerstvo financií podľa získaných hlasov.

Na príspevok majú pritom nárok strany, ktoré vo voľbách získali viac ako 3% hlasov, respektíve majú poslancov v Národnej rade. Celkovo sa jedná o tri príspevky: príspevok za hlasy, príspevok na činnosť a príspevok na mandát (práve v tomto prípade hrá rolu to, či má strana poslanca v NR SR).

Výpočet v prípade príspevku za hlasy je pomerne jednoduchý, strana dostane za každý hlas príspevok vo výške 1% z priemernej mesačnej nominálnej mzdy za rok, ktorý predchádzal voľbám a ide o jednorazový príspevok. Príspevok na činnosť sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy. Suma sa rozdelí na 48 podielov, ktoré sú potom strane vyplácané.

Príspevok na mandát funguje nasledovne: za prvých 20 mandátov získa strana tridsaťnásobok priemernej mesačnej mzdy a za ďalšie mandáty získa dvadsaťnásobok priemernej mzdy. V tomto prípade sa suma vypláca na jeden rok a jeden mandát počas volebného obdobia. Kompletné znenie zákonu si môžete prečítať tu.

Od parlamentných volieb v roku 2020 sa zo štátneho rozpočtu prerozdelilo 50,6 mil. eur na strany, ktoré získali v týchto voľbách viac ako 3% hlasov. Najviac dostala strana OĽANO, celkovo 13,5 mil. eur a najmenej Dobrá voľba, ktorá dostala 1,3 mil. eur. Každý pracujúci človek na Slovensku tak celkovo prispel na politické strany, bez ohľadu na to, či s nimi sympatizuje alebo nie, za obdobie rokov 2020 a 2021 18 eurami.

Prečo existujú príspevky pre politické strany? Príjmy politickej strany sú zákonom obmedzené a potreba transparentnosti je v tomto prípade veľmi vysoká.