Nájomné za štátne peniaze

30 May 2022

Jednou zo služieb štátu je aj podpora bývania, ktorá má rôzne podoby. V tomto článku sa pozrieme na to, ako štát podporuje bývanie, ktoré zložky štátu ju realizujú a koľko peňazí na tieto položky štát míňa .

Podporu bývania v rámci verejnej správy má na starosti Ministerstvo dopravy a výstavby, obce a samosprávne kraje. Ďalej je to Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý funguje ako finančná inštitúcia, prostredníctvom ktorej je realizovaná štátna podpora v oblasti rozširovania a obnovy bytového fondu alebo poskytovania úverov.

Pokiaľ ste mladomanželia do 35 rokov, môžete využiť hypotekárny úver pre mladých.  Môžete vtedy požiadať o tzv. bonifikáciu k hypotekárnym úverom, vďaka čomu budú vaše úroky nižšie. Taktiež, môžete využiť štátnu prémiu k stavebnému sporeniu, ktorej maximálna výška dosahuje 2,5% z ročného vkladu (max. 70€). Obe položky rozpočtuje Ministerstvo dopravy a výstavby, dokopy na ne plánuje v roku 2022 minúť 13 mil. eur. Posledným príkladom je mladomanželská pôžička s maximálnou výškou pôžičky do 10 000 eur, ktorú rozpočtuje ŠFRB a v roku 2021 na mladomanželské úvery mal rozpočtovaných 5 mil. eur.

Ministerstvo dopravy a výstavby ešte rozpočtuje položku výstavby a obnovy bytového fondu v hodnote 20 mil. eur. V rámci tohto podprogramu napríklad dotuje domy s takmer nulovou spotrebou energie. Najviac minie na podporu bývania ŠFRB, ten má na rok 2022 rozpočtovaných dokopy takmer 280 mil. eur, z toho 25 mil. eur tvorí dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby. Tú využíva ŠFRB na obstarávanie nájomných bytov a kúpu pozemkov pre obce. Dokopy tak Ministerstvo dopravy a výstavby rozpočtuje na podporu bývania 58 mil. eur. Väčšina peňazí na nájomné byty ide samosprávam, ktoré sú väčšinou aj vlastníkmi nájomných bytov. Na grafe je vidieť, že podpora bývania mierne kolíše. Za rok 2022 by mala byť na úrovni vyše 300 mil. eur.

V roku 2021 ministerstvo dopravy a výstavby na obstaranie nájomných bytov priznalo obciam dotácie vo výške takmer 26 mil. eur, čím prispelo na 60 stavieb bytových budov a obstaranie 1 269 bytových jednotiek. V priemere tak bol jeden byt dotovaný sumou vyše 20 tisíc eur. ŠFRB v roku 2021 poskytol na obstaranie obecných nájomných bytov úvery v celkovej výške 44,7 milióna eur.

Aká je vlastnícka štruktúra bytov na Slovensku?

V roku 2020 bolo najviac dokončených bytov v súkromnom vlastníctve (98,84% všetkých dostavaných bytov) a nájomných bytov vo vlastníctve samospráv bolo dokončených 250 (1,16% všetkých dostavaných bytov). V tom istom roku sa začalo stavať 19 498 bytov v súkromnom vlastníctve a 243 bytov vo vlastníctve samospráv.