Dávky sociálneho poistenia - 2021

2 September 2021

Kto bol dostatočne dlho poistencom Sociálnej poisťovne, to znamená že z jeho príjmov boli strhávané odvody, získa nárok na dávky. Dávky sociálneho poistenia majú za úlohu nahradiť výpadok príjmu, či už je to počas pracovného života, alebo po dosiahnutí dôchodkového veku.

Nikto teda nezíska dávku bez toho, aby predtým nepracoval a neprispieval do tohto systému. Za každý rok platenia odvodov sa napríklad zvyšuje hodnota potom vyplácaného dôchodku. Táto hodnota pritom nijako nesúvisí so zaplatenou sumou odvodov, pre výpočet dávok je určujúci vymeriavací základ. Pri dávkach preto platí, že kto mal vyšší vymeriavací základ, ten dostane vyššiu dávku (systém je zásluhový).

Priebežný systém

Sociálne poistenie je tzv. priebežný systém sociálneho zabezpečenia.  Veľa ľudí si myslí, že poisťovňa na osobitnom účte zbiera nimi zaplatené odvody, ktoré im potom vyplatí vo forme dávky. To je omyl. Poisťovňa funguje tak, že to čo vyberie od zamestnancov v januári, to pošle vo februári dôchodcom a poberateľom vo forme dávok. V poisťovni nič neostáva, okrem rezervy v hodnote mesačných dávok. Priebežne sa vypláca to, čo sa predtým vybralo. Poisťovňa nevedie žiadne účty, kde sú zaplatené odvody. Poistencom ostávajú len nároky. Evidencia, kto koľko a kedy zarábal.

Každý fond má špecifické poslanie a tým aj dávky

Priemernú výšku jednotlivých dávok a počet pobarateľov nájdete v sekcii Koľko štát minie, Poistný systém a pod Sociálnou poisťovňou je výber na celkové výdavky fondov ako aj na jednotlivé dávky - link: https://www.cenastatu.sk/km-ps-sp-vnd/2020/

Z fondu nemocenského poistenia sa vypláca 5 dávok – ktoré nahrádzajú mzdový príjem zamestnanca, keď ochorie (vypláca sa dávka nemocenské), ochorie člen jeho rodiny (vypláca sa ošetrovné), zabezpečenie kompenzácie zvýšených výdavkov v tehotenstve (vypláca sa tehotenské), zamestnankyňa je preradená na inú pozíciu kvôli tehotenstvu (dorovnáva sa pôvodná mzda vyrovnávacou dávkou), alebo odíde na materskú, dnes už aj otcovskú dovolenku (vypláca sa dávka materská). Tieto dávky sa vyplácajú len limitovanú dobu, napríklad materská dávka sa obyčajne vypláca 34 týždňov.

Z fondu starobného poistenia sa vyplácajú  dávky, ktoré nahrádzajú príjem v čase staroby, alebo odkázanosti. Starobný dôchodok poberajú do konca života ľudia, ktorí predtým pracovali (boli poistencami). Predčasný starobný dôchodok sa poberá max. dobu 2 roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, potom už dôchodca poberá starobný dôchodok. Vdovský, vdovecký dôchodok, či sirotské dávky poberajú  pozostalí po pracujúcich.

Na rozdiel od starobného dôchodku je invalidný dôchodok vyplácaný poistencom ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku. Nahrádzajú im tak výpadok príjmu z dôvodu zdravotného postihnutia počas pracovného života.

Fond poistenia v nezamestnanosti vypláca dávku v nezamestnanosti pre poistencov, ktorí prišli o zamestnanie. Dávka je vyplácaná zvyčajne 6 mesiacov.

Garančné poistenie nahrádza príjem zamestnancovi, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopným. Vtedy sú z fondu uhrádzané napríklad aj príspevky do druhého piliera.

rezervného fondu solidarity sa žiadne dávky neplatia, jeho zdroje sú používané na financovanie výdavkov starobných dôchodkov.

Úrazové poistenie je odlišné tým, že poisteným je zamestnávateľ, nie zamestnanec. Z tohto poistenia sú hradené dávky a kompenzácie pre zamestnanca, ak utrpel zamestnanec na pracovisku úraz, alebo chorobu z povolania. Dávky pokrývajú rôzne situácie:

  • úrazový príplatok
  • úrazová renta
  • jednorazové vyrovnanie
  • pozostalostná úrazová renta
  • jednorazové odškodnenie
  • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
  • rekvalifikácia a rekvalifikačné
  • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
  • náhrada nákladov spojených s liečením
  • náhrada nákladov spojených s pohrebom