Miera zadlženia v %

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Miera zadlženia v %