Koľko dlhujeme?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Kto nás zadĺžil

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Štátne rozpočtové organizácie (vláda) 40 644 n.a. n.a. n.a.
Ostatné zložky verejnej správy 649 n.a. n.a. n.a.
Obce 1 335 n.a. n.a. n.a.
Vyššie územné celky 430 n.a. n.a. n.a.
Fond národného majetku 15 n.a. n.a. n.a.
Príspevkové organizácie vo verejnej správe 521 n.a. n.a. n.a.
Maastrichtský dlh spolu 42 053 7 750 16 875 -0,8%

Popis tabuľky

Na existujúcom dlhu má najväčší podiel vláda, ktorá je zodpovedná za viac ako 95 percent dlhov štátu. Významnou čiastkou k dlhu prispela už len samospráva. Tá je však limitovaná zákonom , kedy pod hrozbou nútenej správy zo strany vlády má obmedzenú možnosť zadĺžiť sa iba do výšky 60 percent bežných príjmov. Túto možnosť síce väčšinou využíva, ale znamená to celkom efektívny strop každoročnému kopeniu dlhov, takže vytvorila 40x menej dlhov ako vláda, ktorá dozerá aby sa príliš nezadĺžila.