Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 15 256 2 812 6 122
Ministerstvo práce 2 164 399 868
Ministerstvo školstva 1 149 212 461
Min. zdravotníctva 1 519 280 609
Ministerstvo obrany 913 168 367
VÚC a Obce 5 271 971 2 115
Sociálna Poisťovňa 7 324 1 350 2 939
Zdravotné poisťovne 4 539 836 1 821
Výdavky verejnej správy spolu 33 684 6 208 13 516

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 14 578 2 687 5 850
Dane z príjmov 5 957 1 098 2 390
Fyzické osoby 2 682 494 1 076
Právnické osoby 2 812 518 1 128
DPH 5 420 999 2 175
Spotrebné dane 2 174 401 872
Sociálne odvody 6 584 1 213 2 642
Zdravotné odvody 2 981 549 1 196
Príjmy verejnej správy spolu 31 910 5 881 12 805