Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 15 956 2 932 6 274
Ministerstvo práce 2 341 430 921
Ministerstvo školstva 1 364 251 536
Min. zdravotníctva 1 396 257 549
Ministerstvo obrany 1 082 199 426
VÚC a Obce 5 958 1 095 2 343
Sociálna Poisťovňa 7 882 1 448 3 099
Zdravotné poisťovne 4 711 866 1 853
Výdavky verejnej správy spolu 35 175 6 463 13 832

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 15 555 2 858 6 117
Dane z príjmov 5 938 1 091 2 335
Fyzické osoby 3 077 565 1 210
Právnické osoby 2 618 481 1 030
DPH 6 104 1 122 2 400
Spotrebné dane 2 341 430 921
Sociálne odvody 7 458 1 370 2 933
Zdravotné odvody 3 553 653 1 397
Príjmy verejnej správy spolu 34 432 6 326 13 540