Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 35 041 6 431 14 006
Ministerstvo práce 5 111 938 2 043
Ministerstvo školstva 4 031 740 1 611
Min. zdravotníctva 2 550 468 1 019
Ministerstvo obrany 2 093 384 837
VÚC a Obce 8 168 1 499 3 265
Sociálna Poisťovňa 11 079 2 033 4 429
Zdravotné poisťovne 6 915 1 269 2 764
Výdavky verejnej správy spolu 58 966 10 822 23 569

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vyberie v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 22 808 4 186 9 117
Dane z príjmov 9 126 1 675 3 648
Fyzické osoby 4 838 888 1 934
Právnické osoby 3 920 719 1 567
DPH 9 884 1 814 3 951
Spotrebné dane 2 548 468 1 018
Sociálne odvody 10 367 1 903 4 144
Zdravotné odvody 5 285 970 2 113
Príjmy verejnej správy spolu 51 095 9 377 20 423