Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy RTVS

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy RTVS z koncesionárskych poplatkov 73,9 n.a.
Dotácia zo Štátneho rozpočtu 28,0 n.a.
Nedaňové príjmy (reklama, prenájom) 5,0 n.a.
Príjmy RTVS spolu 106,9 n.a.

Popis tabuľky

Príjmy RTVS pozostávajú hlavne z príjmov z povinných poplatkov a dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré sú prerozdelované medzi SRo a STV.