Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy RTVS

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy RTVS z koncesionárskych poplatkov -3,2% -2,4
Dotácia zo Štátneho rozpočtu 0,5% 0,1
Nedaňové príjmy (reklama, prenájom) -11,0% -0,6
Príjmy RTVS spolu -2,4% -2,6

Popis tabuľky

Príjmy RTVS pozostávajú hlavne z príjmov z povinných poplatkov a dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré sú prerozdelované medzi SRo a STV.