Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Miera daňového zaťaženia SR

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HDP v bežných cenách v mil. Eur 81 051,0 84 532,0 89 505,0 93 865,2 92 079,3 97 122,5 109 651,9 119 671,5 131 335,1
Rast HDP 1,6% 4,3% 5,9% 4,9% -1,9% 5,5% 9,3% 9,1% 7,7%
Dane a odvody 23 710,4 25 509,3 27 528,1 29 031,0 32 331,8 34 792,9 38 230,0 42 376,0 46 531,6
Príjmy štátu v mil. Eur 31 864,0 34 184,8 36 456,0 38 852,0 36 694,8 39 512,2 44 126,0 50 763,0 53 481,0
Rast príjmov štátu v % -5,3% 7,3% 6,6% 6,6% -5,6% 7,7% 11,7% 15,0% 5,4%
Miera daňového zaťaženia 39,3% 40,4% 40,7% 41,4% 39,9% 40,7% 40,2% 42,4% 40,7%
Podiel výdavkov štátu na HDP 42,7% 41,4% 41,7% 42,7% 45,3% 46,8% 42,3% 48,7% 48,7%

Popis tabuľky

Miera daňového zaťaženia určuje podiel celkových príjmov štátu (daní, odvodov, poplatkov) na HDP. Hodnota vyjadruje, akú časť ročnej produkcie hospodárstva vyberá štát a následne prerozdeľuje. Podiel výdavkov štátu na HDP vyjadruje mieru, akou štát zasahuje do ekonomiky prostredníctvom výdavkov. Vývoj miery daňového zaťaženia v období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore. Prípadné rozdiely medzi ukazovateľmi vykazovanými Eurostatu a uvedenými údajmi vyplávajú z rozdielnej metodiky Ministerstva financií SR.