Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 1,6 0 1 29,2%
Tovary a služby 3,3 1 1 9,5%
Ostatné 0,6 0 0 -14,3%
Výdavky spolu 5,5 1 2 10,7%
Poskytnuté úvery 225,0 41 95 47,9%
Splátky úverov 115,8 21 49 19,2%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 117,8 22 50 2 326,1%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.