Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 928,8 171 391 n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 72,7 13 31 n.a.
Ekonomická oblasť 520,9 96 219 n.a.
Ochrana životného prostredia 337,7 62 142 n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť 360,1 66 152 n.a.
Zdravotníctvo 5,9 1 2 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 245,8 45 103 n.a.
Vzdelávanie 1 439,9 265 606 n.a.
Sociálne zabezpečenie 178,8 33 75 n.a.
Výdavky obcí spolu 4 091,5 754 1 722 7,6%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.