Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 928,8 171 391 n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 72,7 13 31 n.a.
Ekonomická oblasť 520,9 96 219 n.a.
Ochrana životného prostredia 337,7 62 142 n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť 360,1 66 152 n.a.
Zdravotníctvo 5,9 1 2 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 245,8 45 103 n.a.
Vzdelávanie 1 439,9 265 606 n.a.
Sociálne zabezpečenie 178,8 33 75 n.a.
Výdavky obcí spolu 4 091,5 754 1 722 7,6%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.