Koľko štát minie?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Zamestnanci verejnej správy

2013 2014 2015 2016 2017
Ústredná správa spolu 156 788 173 763 210 945 214 243 222 555
z toho:          
Rozpočtové organizácie 122 188 123 703 124 227 127 531 128 523
Príspevkové organizácie 10 464 10 382 10 358 10 199 10 957
Verejné vysoké školy 21 561 21 644 21 620 21 529 21 529
Fondy 453 397 417 417 406
Ďalšie subjekty verejnej správy 2 122 17 637 54 323 54 567 61 140
Územná samospráva (vrátane preneseného výkonu št. správy) 173 862 172 509 186 049 186 049 189 776
Fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 7 044 7 108 7 164 7 164 7 216
Verejná správa spolu 337 694 353 380 404 158 407 456 419 547
medziročná zmena -0% 5% 14% 1% 3%

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad rozpočtovaného počtu zamestnancov verejnej správy. V prehľade nie sú započítaní zamestnanci štátnych podnikov, tento prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.