Koľko dlhujeme?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ako dlhujeme

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dlhové cenné papiere 35 046 n.a. n.a. n.a.
Štátne pokladničné poukážky 0 n.a. n.a. n.a.
Štátne dlhopisy 35 046 n.a. n.a. n.a.
Bankové úvery a iné záväzky 1 218 n.a. n.a. n.a.
Bankové úvery a iné pôžičky 1 218 n.a. n.a. n.a.
Záväzky z EFSF 2 573 n.a. n.a. n.a.
Prevzaté záväzky z nemocníc 0 n.a. n.a. n.a.
Vklady v Štátnej pokladnici SR 0 n.a. n.a. n.a.
Maastrichtský dlh spolu 44 284 n.a. n.a. 5,3%

Popis tabuľky

Proces samotného zadĺženia sa v prípade štátu a obcí výrazne líši. Štát vydáva štátne dlhopisy alebo krátkodobé štátne pokladničné poukážky, zatiaľ čo samosprávy sa zadlžujú väčšinou u komerčných bánk prostredníctvom klasickeho úveru. Od roku 2011 pribudla nová položka - naše záväzky z EFSF - teda tzv. eurovalu, ktorých prevzatím sme sa zadĺžili.